Landschap van Allure

AddThis Social Bookmark Button

Park Stapelen is een van de veertien deelprojecten van het Kloppend Hart.

De projecten van het Kloppend Hart worden uitgevoerd met behulp van professionals, vrijwilligers, de provincie en gemeenten. De doelstelling van het programma is het ecologisch, toeristisch/recreatief en sociaaleconomisch verbinden en versterken van de natuurkernen in Het Groene Woud en het omliggende cultuurlandschap. Het uitvoeringsprogramma Kloppend Hart ziet kans om geld te verdienen aan de bijzondere landschapswaarde in Het Groene Woud, waarvan een deel terugvloeit in het beheer en onderhoud van het landschap.
Park Stapelen zal in dit kader omgevormd worden van een gesloten kloosterpark naar een openbaar "stadspark" waar de elementen religie, kunst en natuur prominent aanwezig zijn, zowel in de uitvoering als in de beleving. Van vier kanten zullen de entrees en paden en historische bomenlanen hersteld en/of vernieuwd worden. Vanuit verschillende "balkons" wordt uitzicht geboden op het kasteel, het landschap en de kunst die in het park tentoongesteld zal worden. Op kasteel Stapelen kunt u na uw wandeling genieten van de rust, een kopje thee of koffie en deelnemen aan de bijzondere activiteiten die hier plaatsvinden. Er zal een informatiecentrum verrijzen voor het Stadslandgoed Stapelen en het Groene Woud tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Werkelijk een kloppend hart.

Zie ook: Kloppend Hart