StadsLandgoed Stapelen
Stadslandgoed Stapelen

StadsLandgoed Stapelen

AddThis Social Bookmark Button

De onlangs aan het college van B & W aangeboden visie is een samenbundeling van krachten, wensen, belangen en toekomstverwachtingen ten aanzien van een gebied, midden in de bebouwde kom van Boxtel, dat tot nu toe nagenoeg niet toegankelijk was.

Op initiatief van de Paters Assumptionisten (Assumptie-stichting), eigenaar van park en kasteel Stapelen, zijn in eerste instantie gesprekken gevoerd met de directe buren en de Gemeente Boxtel over de toekomst van het kasteel en de openstelling van het park voor de bewoners van Boxtel. Toen bleek dat de Paters verfrissende ideeën hadden over de toekomst van het gebied, haakten steeds meer, inmiddels enthousiast geworden, partijen aan. Het beschikbaar komen van de agrarische/ natuurgronden aan de overzijde van de Dommel (Dommelbeemden) en de subsidie in het kader van Landschappen van Allure zorgden voor een stroomversnelling. De gedachten over een openbaar terrein waarin kunst, stilte, religie, water en natuur als inspirerende elementen reeds aanwezig zijn, kregen nog meer vorm nadat betrokkenen als referentiebeeld kennis gingen nemen van Insel Hombroich in Neuss(D).
Er groeide bij velen een sterk gevoel dat dit een unieke kans is om vorm en inhoud te geven aan een nieuw StadsLandgoed Stapelen voor de bewoners van de Gemeente Boxtel.
Nu ligt er dus een gebiedsvisie op tafel waarin de betrokken grondeigenaren, waaronder ook de Gemeente, hun ambities en doelen hebben geformuleerd en waarin ze uitspreken dat ze de visie als een gezamenlijk kader willen hanteren om de toekomstige inrichting, onderhoud en beheer van dit gebied vorm te geven en uit te voeren. Een unieke prestatie die van onderop tot stand is gekomen. Waarlijk een burgerinitiatief.

Het Kloppend Hart in Het Groene Woud (ontwerp: Edith Klokman Stedenbouw Landschap)